Ο Συνεταιρισμός. Προφίλ - Ιστορία

Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
O Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοαπαραγωγών της Αίγινας αναγνωρίζει ότι η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων είναι πρωταρχικός παράγοντας για την εξασφάλιση κατ΄ αρχήν της υγείας των καταναλωτών και την εν γένει ικανοποίηση του υψηλού επιπέδου απαιτήσεων των πελατών του , με σκοπό, την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς. Στόχος μας οι απαιτήσεις των πελατών μας για φιστίκι Αιγίνης να ικανοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο παρέχοντας σ’ αυτούς ασφαλή και υγιεινά προϊόντα.
Για να ικανοποιηθεί ο στόχος αυτός η διοίκηση του συνεταιρισμού προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000: 2005.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Διοίκηση της Επιχείρησης στο πλαίσιο της οργάνωσης του και της διάθεσης τροφίμων υψηλών προδιαγραφών προς τους πελάτες του και λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα και τη φήμη της Επιχείρησης, βεβαιώνει ότι η παρούσα πολιτική είναι κατάλληλη για τον ρόλο του επιχείρησης στην αλυσίδα τροφίμων και δεσμεύεται για:
την εφαρμογή και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μέσω της εγκατάστασης Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων και των Αρχών του HACCP, με σκοπό την παραγωγή και διανομή ασφαλών ποιοτικών προϊόντων, τα οποία να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πελατών.
την πλήρη ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων (ΕΚ 852/2004, ΕΚ 853/2004 και ΕΚ 178/2002 κ.α.).
την κατάλληλη και επαρκή παροχή πόρων σε υποδομή αλλά και σε εκπαίδευση των εργαζομένων του παρασκευαστηρίου τροφίμων σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό αυτών.
την εξασφάλιση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με θέματα που άπτονται της ασφάλειας των παρεχόμενων τροφίμων.
την Ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής ως προς την καταλληλότητά της και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Πιστοποιήσεις

Εδώ και σαράντα χρόνια ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγωγών της Αίγινας γράφει τη δική του ιστορία στο φιστίκι Αιγίνης . Η παρουσία του βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του συνεταιριστικού κινήματος , συνεργασία με σκοπό το κοινό συμφέρον.

Η ποιότητα του φιστικιού Αιγίνης έχει γίνει συνείδηση στον Έλληνα καταναλωτή και η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος.

Η αναγνώριση αυτή επισφραγίστηκε το 1996 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό 1263/1996 όπου αναγνώρισε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φιστικιού Αιγίνης και το πιστοποίησε ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π).

Ο Συνεταιρισμός με στόχο τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας για τον καταναλωτή, συμμορφώνεται με την τήρηση των διαδικασιών του προγράμματος Π.Ο.Π και έχει πιστοποιηθεί από τον AGROCERT του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τα τέλη του 2013 ,προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22.000/2005.

Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγωγών Αίγινας

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγών της Αίγινας ιδρύθηκε το 1947 με την επωνυμία Συνεταιρισμός Πωλήσεων Γεωργικών Προϊόντων Αιγίνης με κύριο αντικείμενο την πώληση ζωοτροφών , σπόρων και λιπασμάτων προς τα μέλη του.

Μέσα από το αρχείο του Συνεταιρισμού διαφαίνεται ότι οι εμπνευστές του εγχειρήματος « του συνεταιρίζεσθεν » από την αρχή επιθυμούσαν τη σύσταση ενός κλάδου φιστικοκάρπου μέσα στην νεοσύστατη οργάνωση.

Αυτό έγινε εντονότερα απαιτητό από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 από εκείνα τα μέλη του Συνεταιρισμού που ασχολούνταν με την καλλιέργεια της φιστικιάς τη στιγμή που η ανάπτυξή της στο νησί από πλευράς παραγωγής είχε φτάσει στο καλύτερό της σημείο . Το αιγινήτικο φιστίκι ήταν αναγνωρισμένο για την ποιότητα και τη γεύση ,σε σχέση με τις υπόλοιπες φιστικοπεριοχές της Ελλάδος που τότε ξεκινούσαν τη φύτευση των δένδρων τους.

Σκοπός του Συνεταιρισμού ήταν - και είναι - να δημιουργηθεί μια θετική οικονομική παρέμβαση στα μέλη του και γενικότερα στις οικογένειες του νησιού που ασχολούνταν με την φιστικοκαλλιέργεια ,ώστε αυτοί να μη βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις χαμηλές τιμές που τους πρόσφεραν για το φιστίκι τους οι ντόπιοι και « ξένοι » έμποροι ξηρών καρπών.

Ο Συνεταιρισμός το 1975 δημιουργεί τον κλάδο των φιστικοπαραγωγών και σταθερά δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση φιστικιού από τα μέλη του , στην επεξεργασία του καρπού με τις παραδοσιακές τεχνικές και τέλος στην εμπορία του . Το 1979 ανοίγει το πρατήριο λιανικής πώλησης στη παραλία της Αίγινας.

Η στήριξη του εγχειρήματος από τους συνεταίρους συγχρόνως με το πέρασμα από την εμπορία του άψητου χύμα φιστικιού που επικρατούσε μέχρι τότε στο νησί μας στην εμπορία του επώνυμου συνεταιριστικού τυποποιημένου φιστικιού Αίγινης ,καθώς και η μοναδική παραδοσιακή τεχνική του ψησίματος , έδωσαν στον προϊόν μας ταυτότητα , προστιθέμενη αξία και μεγαλύτερη ποιοτική αναγνώριση.

Το 1986 κατά την τροποποίηση του καταστατικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1541/1985 περί αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων , ο συνεταιρισμός αλλάζει επωνυμία σε : Αγροτικός Συνεταιρισμός Αίγινας.

H εξάπλωση του δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο τη δεκαετία του 80’ αλλά και οι νέες απαιτήσεις στο τομέα της επεξεργασίας και της τυποποίησης οδηγούν το Συνεταιρισμό το 1987 να ενταχθεί στον αναπτυξιακό Νόμο 1262 και προχωρά στην αγορά οικοπέδου στην περιοχή του Μεριστού της Αίγινας ,όπου κατασκευάζει σύγχρονη αποθήκη την οποία στη συνέχεια εξοπλίζει με ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης του φιστικιού.

Ύστερα από ενέργειες του Συνεταιρισμού μας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας Πειραιά , το Φιστίκι Αιγίνης καταχωρήθηκε ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) το 1994 με την Υπουργική απόφαση 317.710 του Υπουργείου Γεωργίας και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε το 1996 από την Ευρωπαϊκή Eνώση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ) 1263/1996.
O Συνεταιρισμός ως κύριος εκφραστής της προσπάθειας αυτής, εντάχθηκε στο πρόγραμμα και το τηρεί έως σήμερα. Οι υποχρεώσεις εμπορίας και οι κανόνες συσκευασίας ενός προϊόντος Π.Ο.Π σε συνδυασμό με την έντονη επιθυμία του Συνεταιρισμού σχετικά με την ποιότητα του μοναδικού σημαντικού αγροτικού προϊόντος της Αίγινας , αποτελούν εγγύηση ποιότητας και προέλευσης για τον καταναλωτή που τον ενδιαφέρει να καταναλώσει Φιστίκι Αίγινης και όχι άλλα κελυφωτά φιστίκια.

Σήμερα ,κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού του σύμφωνα με το Νόμο 2169/1993, περί αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων τροποποιήθηκε και η επωνυμία του σε Αγροτικό Συνεταιρισμό Φιστικοπαραγωγών Αίγινας.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγωγών Αίγινας
Πώληση χονδρικώς & λιανικώς επεξεργασμένων Ξηρών καρπών
Φιστικί Αιγίνης Π.Ο.Π.
Περιοχή Μύλοι 180.10 Αίγινα