Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Εδώ και σαράντα χρόνια ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγωγών της Αίγινας γράφει τη δική του ιστορία στο φιστίκι Αιγίνης . Η παρουσία του βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του συνεταιριστικού κινήματος , συνεργασία με σκοπό το κοινό συμφέρον.

Η ποιότητα του φιστικιού Αιγίνης έχει γίνει συνείδηση στον Έλληνα καταναλωτή και η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος.

Η αναγνώριση αυτή επισφραγίστηκε το 1996 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό 1263/1996 όπου αναγνώρισε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φιστικιού Αιγίνης και το πιστοποίησε ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π).

Ο Συνεταιρισμός με στόχο τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας για τον καταναλωτή, συμμορφώνεται με την τήρηση των διαδικασιών του προγράμματος Π.Ο.Π και έχει πιστοποιηθεί από τον AGROCERT του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τα τέλη του 2013 ,προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22.000/2005.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγωγών Αίγινας
Πώληση χονδρικώς & λιανικώς επεξεργασμένων Ξηρών καρπών
Φιστικί Αιγίνης Π.Ο.Π.
Περιοχή Μύλοι 180.10 Αίγινα