Ασφάλεια Τροφίμων

Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
O Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοαπαραγωγών της Αίγινας αναγνωρίζει ότι η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων είναι πρωταρχικός παράγοντας για την εξασφάλιση κατ΄ αρχήν της υγείας των καταναλωτών και την εν γένει ικανοποίηση του υψηλού επιπέδου απαιτήσεων των πελατών του , με σκοπό, την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς. Στόχος μας οι απαιτήσεις των πελατών μας για φιστίκι Αιγίνης να ικανοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο παρέχοντας σ’ αυτούς ασφαλή και υγιεινά προϊόντα.
Για να ικανοποιηθεί ο στόχος αυτός η διοίκηση του συνεταιρισμού προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000: 2005.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Διοίκηση της Επιχείρησης στο πλαίσιο της οργάνωσης του και της διάθεσης τροφίμων υψηλών προδιαγραφών προς τους πελάτες του και λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα και τη φήμη της Επιχείρησης, βεβαιώνει ότι η παρούσα πολιτική είναι κατάλληλη για τον ρόλο του επιχείρησης στην αλυσίδα τροφίμων και δεσμεύεται για:
την εφαρμογή και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μέσω της εγκατάστασης Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων και των Αρχών του HACCP, με σκοπό την παραγωγή και διανομή ασφαλών ποιοτικών προϊόντων, τα οποία να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πελατών.
την πλήρη ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων (ΕΚ 852/2004, ΕΚ 853/2004 και ΕΚ 178/2002 κ.α.).
την κατάλληλη και επαρκή παροχή πόρων σε υποδομή αλλά και σε εκπαίδευση των εργαζομένων του παρασκευαστηρίου τροφίμων σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό αυτών.
την εξασφάλιση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με θέματα που άπτονται της ασφάλειας των παρεχόμενων τροφίμων.
την Ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής ως προς την καταλληλότητά της και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγωγών Αίγινας
Πώληση χονδρικώς & λιανικώς επεξεργασμένων Ξηρών καρπών
Φιστικί Αιγίνης Π.Ο.Π.
Περιοχή Μύλοι 180.10 Αίγινα